Tuesday, 15 November 2011

PENUBUHAN TABUNG KEBAJIKAN PELAJAR KOLEJ HARUN AMINURRASHID

·        Tujuan Penubuhan Tabung Kebajikan Pelajar KHAR:-
-         Untuk mewujudkan satu mekanisme bantuan yang bersifat mudah dan cepat atas tujuan-tujuan kecemasan
-         Untuk memberi bantuan bersifat kemanusiaan kepada penghuni kolej tanpa mengira bangsa atau kaum.
-         Mewujudkan rangkai kerjasama yang baik dan berurusan dengan kolej dengan organisasi-organisasi luar.

·        Objektif Penubuhan:-
-         Memberikan bantuan yang sewajarnya kepada penghuni KHAR.
-         Memastikan kebajikan penghuni sentiasa terjaga dari segi keselamatan, kebajikan, perkhidmatan dan kewangan.
-         Mengukuhkan hubungan baik antara pihak pengurusan, felo, JMK, dan semua penghuni di samping memupuk semangat prihatin antara satu sama lain.
-         Menimbulkan kesedaran dan memupuk semangat saling membantu dan prihatin dalam kalangan pihak pengurusan, felo dan penghuni.

·        Sasaran:-
- semua mahasiswa dan mahasiswi yang mendaftar sebagai penghuni KHAR secara rasmi.

·        Kaedah Pelaksanaan:-
-         Tabung Kebajikan KHAR mula dikuatkuasakan dan dilaksanakan selepas proposal dan cadangan diluluskan iaitu pada 12 September 2011, pada minggu pertama selepas semester baru ISMP sesi 2011/2012 bermula.
-         Pelaksanaanya akan berterusan sepanjang masa di bawah tanggungjawab ahli-ahli lembaga tabung dan pihak pengurusan KHAR.
-         Pembahagiaan Tabung Kebajikan Pelajar KHAR adalah seperti berikut:
Jenis Kes
Bayaran Maksima
Kematian (diri sendiri)
RM 1000
Kematian ibu bapa
RM 300
Kematian adik-beradik
RM 150
Kematian suami/isteri
RM 200
Kematian datuk/nenek
RM 100

-         Pembahagian wang kebajikan yang melibatkan kes-kes kemalangan dan bencana alam:-
Jenis Kes
Bayaran Maksima
Bencana alam
-         Banjir, rebut, gempa bumi, taufan, tanah runtuh

RM 250
Kemalangan
-         Luka & berjahit
-         Selain bahagian muka
-         5 jahitan dan ke atas

RM 50

Kemalangan
-         Luka dan berjahit
-         Bahagian muka
-         5 jahitan dan ke atas

RM 80
Luka Parah
RM 100
Patah Tangan
RM 120
Patah Kaki
RM 180
Hilang Upaya
RM 200

·        Faedah-faedah Penubuhan Tabung Kebajikan KHAR:-
-         Mewujudkan satu prosedur yang mudah dan sistematik untuk membantu penghuni-penghuni KHAR yang menghadapi masalah ataupun musibah di luar jangkaan atau apabila berlaku kecemasan.
-         Kebajikan penghuni KHAR terjaga kerana terdapat dana yang boleh digunakan atau dikeluarkan dengan mudah dan cepat apabila berlaku kes-kes kecemasan yang melibatkan penghuni KHAR.
-         Memberi kemudahan pelbagai pihak yang menghadapi masalah untuk menerima bantuan terus daripada pihak kolej khusunya daripada JMK.
-         Melatih dan memupuk semangat prihatin dalam kalangan rakan exco terhadap kesusahan dan kebajikan penghuni kolej.
-         Mengeratkan hubungan silaturrahim antara penghuni, JMK dan pihak pengurusan kolej.

·        Syarat dan Kelayakan:-
-         Semua mahasiswa dan mahasiswi KHAR layak untuk menerima bantuan daripada dana tabung kebajikan ini.
-         Hanya penghuni yang menghadapi masalah ataupun musibah luar jangka yang layak untuk menerima.
-         Antara musibah luar jangka yang membolehkan seseorang untuk menerima wang bantuan daripada dana tabung kebajikan ini:-
                                           I.            Kes-kes kematian yang melibatkan diri sendiri, ibu bapa, suami, isteri, adik-beradik, nenek atau pun datuk.
                                        II.            Kes-kes yang melibatkan diri sendiri sama ada yang mengakibatkan kecederaan kecil atau besar.
                                     III.            Musibah/ bencana yang melibatkan penghuni secara langsung.
                                    IV.            Lain-lain (penyakit mistik/masalah kemiskinan)

No comments:

Post a Comment